ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο Argilis Cala με πολυετή εμπειρία στο χώρο αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα σας με επαγκελματισμό και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανση καθώς και συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών σας.
Αναλαμβάνει:
-Μελέτη του προβλήματος και προδιαγραφές υλοποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
-Επιλογή ποιοτικών υλικών και κατασκευή εγκατάστασης με σεβασμό του χώρου σας.
-Συνέπεια στο χρόνο υλοποίησης του έργου και παράδοση τηρώντας τις προδιαγραφές που θέσαμε μαζί.